СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ

9.1. Голова студентської ради гуртожитку обирається на загальних зборах гуртожитку з числа студентів з відмінною та доброю успішністю, які проживають у відповідному гуртожитку, з наявності не менше двох третин від кількості делегатів, простою більшістю голосів шляхом таємного голосування терміном на один рік.

У разі достроково припинення повноважень голови студентської ради гуртожитку, не пізніше двох тижнів з моменту припинення таких повноважень, проводяться загальні збори гуртожитку з метою обрання нового голови.

9.2. Для гуртожитків ЗНУ щодо направлення делегатів на загальні збори гуртожитку встановлюються такі квоти:

9.2.1. Для гуртожитку № 2 - десять відсотків від кількості студентів поверху, які визначаються старостою поверху;

9.2.2. Для гуртожитку № 3 - по два делегати від блоку СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ, одним з яких є староста блоку, іншим - особа, визначена старостою блоку;

9.2.3. Для гуртожитку № 4 - по 3 делегати від крила, одним з яких є староста крила, а іншими - особи, визначені старостою крила.

9.3. Повноваження голови студентської ради гуртожитку припиняються достроково у разі:

- особистої заяви про відставку;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

- усунення з посади, якщо на загальних зборах відповідного гуртожитку за це проголосувало не менше половини присутніх делегатів;

- припинення проживання в гуртожитку;

- втрата статусу студента ЗНУ.

Погіршення успішності не може бути підставою для зняття голови студентської ради гуртожитку з посади.

9.4. Голова студентської ради гуртожитку може бути переобраним в разі систематичного невиконання своїх СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ обов'язків, якщо на загальних зборах гуртожитку за це проголосувало не менше половини присутніх.

9.5. Розпорядження голови студентської ради гуртожитку в межах його повноважень обов'язкові для виконання студентами-мешканцями гуртожитку .

9.6. Голова студентської ради гуртожитку:

- представляє інтереси осіб, які навчаються в ЗНУ та проживають у гуртожитку, в студентській раді ЗНУ; пропоную питання, пов’язані з інтересами вказаних вище осіб на розгляд ректору і ректорату;

- організовує виконання особами, які навчаються в ЗНУ та проживають у гуртожитку, покладених на них обов'язків;

- організовує виконання старостами блоків, поверхів (обраних на зборах відповідного блоку) їхніх обов’язків;

- здійснює контроль за дотриманням особами СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ, які навчаютьсяв ЗНУ і проживають у гуртожитку, Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ЗНУ, нормативно-правових документів, що діють в ЗНУ та стосуються студентів;

- здійснює контроль за збереженням матеріально-технічної бази в гуртожитку шляхом повідомлення коменданта гуртожитку про виявлені порушення;

- бере активну участь в організації змагань за зразкові кімнати, поверхи тощо;

- організовує чергування студентів і сприяє налагодженню пропускного режиму в гуртожитку;

- разом із керівництвом студмістечка, відділом виховної роботи бере участь у створенні умов для самостійної підготовки (навчання) та дозвілля з обов’язковим інформуванням анонсуванням подій.9.7. Відповідно до побудови гуртожитку, на кожному поверсі, крилі та блоці обираються відповідні старости. Процедура виборів передбачає проведення СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ відкритого голосування. Кандидат обирається на відповідну посаду простою більшістю голосів. Строк повноважень старости поверху, крила, блоку становить один рік.

9.8. Староста поверху, крила, блоку:

9.8.1. Веде журнал чергування;

9.8.2. Організовує генеральне прибирання, слідкує за санітарним станом поверху, крила, блоку, кухонь, коридорів;

9.8.3. Організує, допомагає в організації та проведенні заходів на базі гуртожитку, мотивує студентів до участі в них.

9.9. До процедури обрання та усунення з посади старости поверху, крила, блоку застосовуються положення розділу 8 цього Положення, якщо це не суперечить особливостям посади старости поверху, крила, блоку.

10. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ ЗНУ

10.1. Адміністрація ЗНУ та керівники відповідних структурних підрозділів мають право:

- отримувати інформацію про діяльність СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту ЗНУ та цього Положення;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів, щотижневих нарадах тощо).

10.2. Адміністрація ЗНУ та керівники відповідних структурних підрозділів зобов’язані:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщеннями, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

- інформувати органи студентського самоврядування про рішення, які стосуються студентського життя в ЗНУ;

- надавати за можливості СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки в справах, пов’язаних зі студентським життям, та надавати таку підтримку для поліпшення розвитку студентського самоврядування у ЗНУ;

- погоджувати призначення заступника декана, помічника ректора, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ЗНУ за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ЗНУ за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- погоджувати відрахування осіб, які навчаються у ЗНУ, та їх поновлення на навчання;

- виділяти кошти на діяльність органів СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ студентського самоврядування, визначені Вченою Радою ЗНУ у розмірі не менше 0,5% спеціального фонду університету (за винятком капітальних видатків), кошторис на які затверджується ректором;

- погоджувати питання щодо поселення і виселення з гуртожитку осіб, які навчаються в ЗНУ.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЧЛЕНСТВА В ОРГАНАХ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

11.1. Кандидатом до органів студентського самоврядування може бути лише особа, яка нвчається в ЗНУ. Кандидат може бути самовисуванцем чи висуватися від групи студентів.

11.2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

- законності та заборони незаконного втручання у виборчий процес;

- гласності та відкритості виборчого процесу;

- неупередженості до кандидатів з боку адміністрації, громадських організацій та діючих органів студентського СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ самоврядування ЗНУ;

- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

- рівності всіх кандидатів.

11.3. Не може бути обраним до органів студентського самоврядування студент, який має академічну заборгованість на день проведення виборів та середній бал нижче 4.0.

11.4. Процедура виборів повинна бути прозорою для осіб, які навчаються в ЗНУ, керівництва ЗНУ, відповідних структурних підрозділів та громадськості.

11.5. Кандидату в делегати студентської ради та кандидату на голову студентської ради гарантується право на агітацію, якщо така агітація не суперечить Закону України "Про вищу освіту", не ображає честі і гідності інших кандидатів в делегати та голови, складається з викладення програмних цілей.

11.6. Передвиборча агітація в день виборів забороняється СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ. Не вважається передвиборчою агітацією в день виборів оголошення кандидатами програм на Конференції студентів ЗНУ, конференціях студентів факультету.

11.7. Передвиборча агітація може проводитися у таких формах:

11.7.1. Проведення мирних зборів студентів, інших зустрічей з виборцями;

11.7.2. Проведення публічних дебатів, дискусій, “круглих столів”, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм - суб’єктів виборчого процесу;

11.7.3. Оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації ознайомчої реклами, виступів, інтерв’ю, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень;

11.7.4. Розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

11.7.5. Розміщення друкованих інформаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;

11.7.6. Проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ фільмів та телепередач чи інших публічних заходів - суб’єкта виборчого процесу, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

11.7.7. Публічні заклики голосувати за чи проти - суб’єктів виборчого процесу або публічні оцінки діяльності кандидатів;

11.7.8. В інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України та цьому Положенню.

11.8. Проведення дебатів між кандидатами на посади Голови студентської ради ЗНУ, голів студентських рад факультетів є обов’язковим. Такі дебати проводяться не пізніше як за тиждень до дня виборів.

12. ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

12.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування проводиться згідно та у межах чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів ЗНУ за СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ рахунок:

- коштів, визначених вченою радою ЗНУ в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду ЗНУ (за винятком капітальних видатків),

- безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, в тому числі з інших держав;

- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

12.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання завдань і повноважень цих органів. Не менш як 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у ЗНУ.

12.3. Кошторис формується та приймається студентською радою ЗНУ, затверджується вченою радою.

12.4. Розподіл коштів, передбачених на потреби органів студентського самоврядування, здійснюється студентською радою ЗНУ при формуванні кошторису щорічно в співвідношенні, відповідному співвідношенню кількості студентів на факультеті СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ. На перший квартал (січень-березень) складається проект кошторису Студентської Ради ЗНУ, а після затвердження кошторису ЗНУ до 1 квітня формується остаточний кошторис Студентської Ради ЗНУ.

12.5. Відповідальність за формування кошторису Студентської Ради ЗНУ та використання цих коштів несе голова студентської ради ЗНУ разом із заступником головного бухгалтера ЗНУ.

12.6. Голова студентської ради ЗНУ здійснює облік коштів, які витрачено студентською радою ЗНУ та звітує перед студентською радою ЗНУ щомісяця. Позачерговий фінансовий звіт голови Студентської Ради ЗНУ здійснюється на вимогу не менш як двох третин від складу студентської ради ЗНУ.

12.7. Матеріально відповідальними особами за майно студентської ради факультету призначаються співробітники, які працюють на СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ відповідному факультеті, а Студентської Ради ЗНУ університету - відповідальні особи центру культурно-масової роботи.

13. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

13.1. Органи студентського самоврядування ЗНУ можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах своїх повноважень та ініціювати укладання угод, договорів, спрямованих на покращення діяльності студентського самоврядування ЗНУ.

13.2. Проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з ректором та адміністрацією ЗНУ (відділом міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами).

13.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування ЗНУ має сприяти формуванню позитивного іміджу університету та України.

14. ПРИКІНЦЕВІ ТА СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Це Положення набирає чинності після його ухвалення Конференцією студентів ЗНУ та затвердження Конференцією трудового колективу ЗНУ від дня підписання ректором і є основним документом, на підставі якого діють органи студентського самоврядування ЗНУ.

14.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу після прийняття їх Конференцією студентів ЗНУ та затвердження Конференцією трудового колективу ЗНУ від дня підписання ректором ЗНУ.

14.3. Тлумачення нормативних актів органів студентського самоврядування ЗНУ здійснюється сектором з правової допомоги студентської ради ЗНУ та юридичним відділом ЗНУ. Тлумачення юридичного відділу ЗНУ мають офіційний характер.

14.4. Вирішення питань, що не врегульовані нормативними актами органів студентського самоврядування, належить до компетенції Студентської Ради ЗНУ СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ.

14.5. Положення про студентське самоврядування в Запорізькому національному університеті в редакції від 15 червня 2011 року втрачає чинність з моменту набрання чинності цим Положенням.

14.6. Норма щодо несумісності керівних посад у студентських радах та НТСА набирає чинності з 1 вересня 2013 року, але не раніше набуття цим Положенням чинності.

Погоджено:

Начальник юридичного відділу __________О.О. Кулініч

Помічник ректора з виховної роботи __________ Н.В. Воронова

Головний бугалтер __________В.Ф. Тимошик


documentaqsmvlx.html
documentaqsncwf.html
documentaqsnkgn.html
documentaqsnrqv.html
documentaqsnzbd.html
Документ СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ