Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы

Сыртқы қысымды май өткізгіштер, ыстық беттер аймағында орналасқан арнайы алмастан жасалған қорғаныш құндақтарға алынған болу қажет. Құндақтардың төменгі бөлігі майдың құйылуы үшін құрама құбырға қарай көлбеу орналасқан, авариялық құйылыс коллекторына тәуелсіз және майдың авариялық құйылу сыйымдылығымен жалғанған болуға тиісті.

Құндақка жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстарында оны сумен толтыру тығыздығына тексеру керек.

Құндақ сыртында орналасқан майөткізгіштер ыстық беттерден қорғайтын металл беттермен бөлінуі керек, ал май қауіпсіз орынға құйылатын оларды Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабың фландықтары арнайы құйылыс бар қаптарға алынған.

Фландық қаптар бетті қосуларын, сонымен қатар қасында орналасқан дәнекерленген тігістер және 100-120 мм ұзындықтағы тұрбалар бөлімшесін фландықтар қамтуға тиісті.

Турбиналарға қызмет көрсететін қауіпсіздік автоматын сынау уақытында сынауға тікелей қатысы жоқ тұлғаларға алаңда болуға тыйым салынады.

Ротордың айналу жиілігі үлкеюі бойынша қауіпсіздік автоматын тексеру сынау бағдарламасы электр станциясының бас инженерінің бекітуі бойынша өндірілуі тиіс.

Қауіпсіздік автоматын сынақтан өткізгенге дейін қызметкерлерге инструктаж өткізіліп, ол жайында инструктаж журналында жазылуы тиіс.

Сынауды тахометр бойынша турбина роторларыны Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабың айналу жиілігін бақылайтын цех басшысы немесе оның орынбасары бақылауы тиіс. Сынаққа қатысатын басқа қызметкерлер керек кезде агрегатты тез сөндіретіндей орналастырылуы тиіс.

Орағытуда негізгі бумен жапқышы бар қауіпсіздік автоматын тексеру жабулы жапқышта орағыту арқылы өндірілуі тиісті.

Орағытуда негізгі бумен жапқышы бар қауіпсіздік автоматын тексеру алдында отырғызу тоқтатқышын тексеру, клапндарды реттейтін және оның айналуы нормалы жиілікте қолмен сөндірілуі керек. Қанағаттанарлықсыз отырғызуда немесе клапндарды реттеу кезінде үлкен жиіліктегі қауіпсіздік автоматын тексеруге тыйым салынады.

Қауіпсіздік автоматын тексеру кезінде турбина роторының айналу жиілігі Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы қауіпсіздік автоматы істеуге тиісті деңгейден асып кетіп, автомат жұмыс истемей қалса турбина қол сөндіргішпен дер кезінде тоқтатылуы керек. Қол сөндіргіш істен шыққан кезде турбина клапндарды реттегішпен және негізгі бу жапқышпен (орағыту) сондірілуі керек.

Айналу жиілігін үлкейтумен қауіпсіздік автоматын қайта сынау кемшіліктері анықталып және жойылғаннан кейін рұқсат етіледі.

Реттеулер мен бу үлестірулер жүйесінде кемшілік болған жағдайда турбинаны иске қосуға тыйым салынады.

Жұмыс өндірісінің басталуы алдында цилиндр қақпақтарын көтеретін зауыттық құрал-саймандар және турбиналардың роторлары қаралуы кажет. Жөндеу жұмыстары Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы жүргізілгеннен кейін оларға техникалық кәіліндіру уақыты көрсетілуі керек.Турбинадан алынатын ауыр бөлшектер (ротор, цилиндр қақпағы) сырғанап кетпейтін таға мен астарларға жатқызылуы керек. Шпалдың астары үшін антисептик қолдануға тыйым салынады.

Цилиндр қақпағын көтеру және ашу кезінде:

- көтеру үшін бар құрал-сайманды (теңгергіш) қолдану;

-цилиндр жоғарғы жартысын төменгі жартысынан сығу болттарының көмегімен қазу;

-көтеру алдында крышканың мұқият қайралғанына көз жеткізу;

-қақпақты жауапты тұлғаның командасы бойынша бағдарлаушы Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы болттардың мұқият тексеріліп қойылғаннан кейін көтеру керек;

-көтеру кезінде цилиндрдің томенгі жартысының разьем фланына қатысты қақпақтың бір қалыпты орын ауыстыруын тексеру керек. Қақпақтың бір қалыпты орын ауыстыруын тексеру, сонымен қатар оны көтеру кезінде көтеріліп жатқан қақпақ астындағы разьем фланына қол салуға тыйым салынады.

Бетті қосуларды гайкалардың созылуы турбиналы цилинд разьемін жасап шығарушы заводтың инструкциясы бойынша өндірілу керек.

Қақпақты көтеру кезінде қиғаштану немесе ұстап қалу байқалса, қақпақ қайта түсірілуі тиіс және оның ілмекке бекітілуін тарту немесе арқандарды Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы әлсірету жолымен жөнделеді. Трос ұзындығы гайкалармен немесе көтергіш құрал-сайман талперлермен реттелуі тиіс.

Цилинд қақпағын көтеру кезінде онымен бірге тығыздалған обоймалар көтерілмеуін қадағалау керек, егер олар конструкция бойынша цилиндр қақпағына бекінбеген болса және олардың ары қарайғы көтеруде түрткілерден құламау мүмкіндігі шектелмесе. Қақпақты көтеру кезінде обоймалар қақпаққа қорғасын балғамен урылмаса, оны астарларға салу қажет және қақпақ артынан обоймалар бекіту керек.

Диафрагмалар цилиндр қақпағына конструктивті бекінген кезде және көтерудің болмашы биіктігінде Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы бұрандалардың үзілгені мәлім болса, диафрагмалардың жоғарғы жартысын бекітетін кезде ары қарайғы көтеру тоқтатылуы тиіс.

Мұндай жағдайда цилиндр қақпағы диафрагманы қыстыруға қажетті биіктікке көтеріліп, есепке қойылуы керек. Диафрагманы көтергеннен кейін көтеру мен турбиналар цилинд қақпағын транспорттау жалғасуы мүмкін.

Көтерулі диафрагмадан, сонымен қатар салмақтағы диафрагмалардың отырғызатын диафрагмалардың орындарын тазарту және жағу тыйым салынады.

Цилиндрдің ілінген қақпағын турбина цилиндрінің төменгі бөлігін аяқтауға тыйым салынады. Бұл жұмысты цилиндр крышкасының астарына Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы салынған немесе қауіпсіз орынға апарылған кезде орындау керек.

Цилиндр крышкасының перекантовкасын өндіру жұмыс жетекшісінің тікелей басқаруымен рұқсат етіледі. Кантовка алдында қақпақ бетінде қыстырылған құрал-саймандардың (гайка, болт) жоқтығына көз жеткізу қажет.

Турбина целиндрына қосылған бу құбырлардың және дренаждардың барлық саңылаулары оны ашқаннан кейін бірден ағаш тығындылармен және қақпақтармен, ал конденсатор қылталарының саңылаулары мықты ағаш қалқандармен жабылуы керек.

Жоғарғы қысымды турбиналарды қыздырып тіреу бұранды қосулардың жылулық электр жылытқыштар отырғызыл Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабыған болу тиіс, жылытқыш корпус арасында изоляциялар кедергісіне және 2 МОм кем емес ток өткізгіш бөліктерге ие болу керек. Электр жылытқышпен диэлектрлі резеңке колғапта жұмыс жасау қажет.

Бекіткіштің эжеконды жылытқышымен жұмыс жасағанда көп жалынды оттық цилиндр турбиналары мақталарсыз және кері соққысыз жұмыс жасауы қажет. Барлық қосулар мен оттық каналдар, тығыздалған құрылымды қоса тығыз бекітілген болуға тиісті.

Эжеконды жылытқышты пайдалану арқылы жұмыс басталғанда турбиналардың ағын бөліктері тоқтатылып және қызметкерлер шеттетілуі керек. Жұмыс орнында таскендір, от с Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабыөндіргіш және оттық жалының реттейтін металл парақ болу керек.

Эжеконды жылытқыш оттықты оттан гөрі қаңылтыр табада жандырған дұрыс. Бұл мақсатта сіріңке қолдануға тыйым салынады.

Эжеконды жылытқышпен жұмыс жасағанда отқа қарсы тұруға, майланған киімде және қолғаптарда жұмыс істеуге тыйым салынады.

Түйрегіштерді жылыту үшін қолданғанда әуе жылытқыштардың цилиндр турбиналары ыстық су беру үшін штуцер шпилькасының саңылауына және ауаның берілуі жабық вентилде қыздырудан кейін алып тастауға тиісті. Жұмыскер қолғапта және қорғайтын Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы көзілдірікте болу тиіс. Газды оттықтардың ашық жалынмен түйрегіштерді жылытуға тыйым салынады.

Подшипниктерді ашқанда және жапқанда қажет:

- қақпақтар мен беттерді толық жабылған жүк асып қоятын (ақауға дейін), қақпақ бетіне тығыз жабысып тұратын рым-болттар;

- полумуфтам бойынша дәл ортаға келтірулер ептеген көтеру үшін подшипникте төменгі қосымша бетте тұтқаны қолдану.

Баббитом подшипниктерде қосымша беттерді бояу кезінде форма кептірілген болу керек.

Турбина роторын қуысты және қоюды арнайы құрал-сайманмен өндіру қажет. Гроссов кранымен көтеруден кейін керілісте Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы ротордың жағдайы көлденен болуға тиісті, ротор мойының үзуден бір уақытта көтеру басында анықталады, ал деңгей бойынша болмашы көтеруден кейін мойындардың біреуіне орнатылады.

Турбина роторларының қайтарулары басында горизонталь разьем деңгейінде орнатылған көлденең турбинаға немесе алаңға аяқпен тұру қажет.

Жұмыс істеп тұрған турбинада немесе жұмыс істеп тұрған май сорғышта арматураны жөндеу және ауыстыру, май өткізгіштерде реттеу бөлщектерін бұзуға қатысты жұмыстарды өндіруге болмайды.

Маслосистемада жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында:

-майөткізгіштердің бөлімшілері жөндеу Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы жұмыстары кезінде штуцерлердің бетті қосулардың дәнекерленген жерлеріне ылжырап пісірілген штуцерлердің бетті қосулардың тоғысқан жерлерін, қалдықты гидравликалық сынауға ұшырауы тиіс;

- тұрбаларды булау май жүйелері және арнайы жабдықталған аланда май суытқыштың 0,6 МПа (6кгс/см2) жоғары емес бу қысымы іске асырады.


documentaqtjpen.html
documentaqtjwov.html
documentaqtkdzd.html
documentaqtkljl.html
documentaqtkstt.html
Документ Бу турбиналы қоңдырғыларға қойылатын қауіпсіздік техника талабы