Орнамент із рослинних елементів в об'ємному рішенні. Дизай­нерський підхід

Методична мета: закріплення понять стилізація і орнамент, освоєн­ня принципів методичної послідовності виконання композиції в об'ємі.

Навчальна мета: ознайомлення учнів з елементарними поняттями щодо створення орнаменту в об'ємі; папір як матеріал, що розвиває творчу фантазію, уяву; закріплення знань про ритмічність.


Орієнтовні теми: смуга з орнаментом із об'ємних квітів і листя.

Зміст роботи: аналіз запропонованих прикладів, розробка еле­ментів орнаменту, їхнє втілення в об'ємі, виконання необхідної кіль­кості елементів для створення орнаменту.

Наочність: зразки орнаментів, роботи з методичного фонду.

Матеріали та інструменти: ватман, акварель, пензлі, ножиці, ніж-різак, олівець, клей ПВА, лінійка.

Формат: А 3.

Тема 8(2 години)

Об'єм в Орнамент із рослинних елементів в об'ємному рішенні. Дизай­нерський підхід оформленні робіт. Рамка в об'ємі з паперу

Методична мета: освоєння нових принципів у досягненні об'єму в папері, методична послідовність у наданні роботі оформленого вигляду.

Навчальна мета: повторення основних методів виконання об'єму в папері, закріплення знань, умінь; підведення підсумків.

Зміст роботи: виконання об'ємної рамки з чотирьох частин -об'ємних рейок; співвідношення розмірів рамки з розміром оформлю­ваної роботи.

Наочність: таблиці з кресленнями, рамки та оформлені роботи з методичного фонду.

Матеріали та інструменти: ватман (тонкий картон), ножиці, ніж-різак, олівець, клей ПВА, лінійка.

Й рік навчання.

Тема 1(1 година).

Об'ємний модуль та його застосування в Орнамент із рослинних елементів в об'ємному рішенні. Дизай­нерський підхід дизайні

Методична мета:засвоєння принципів створення і побудови об'ємних модулів, загальне знайомство з ними.

Навчальна мета:у процесі бесіди ознайомити учнів з поняттям "модуль" як основною одиницею художнього конструювання.

Наочність:таблиці, об'ємні модулі з методичного фонду.

Тема2 (9 годин)

Різновиди об'ємних модулів та їхнє детальне вивчення Методична мета: освоєння принципів формування просторових конструкцій з паперу, методи виконання основних об'ємних модулів, ознайомлення з простою кривоскладчастою структурою, прямополос-ною та плоскогранною структурами.


Навчальна мета: ознайомити з методами та послідовністю вико­нання просторових конструкцій, навчити користуватися кресленнями для створення простої кривоскладчастої, прямополосної, плоскогран-ної структури.

Зміст роботи: виконання об'ємних модулів Орнамент із рослинних елементів в об'ємному рішенні. Дизай­нерський підхід за запропонованими зразками.

Наочність: таблиці з кресленнями, об'ємні модулі з методичного фонду.

Матеріали та інструменти: ватман, ножиці, ніж-різак, олівець, клей ПВА, лінійка, ластик.

Тема3 (6 годин)


documentaqtjpen.html
documentaqtjwov.html
documentaqtkdzd.html
documentaqtkljl.html
documentaqtkstt.html
Документ Орнамент із рослинних елементів в об'ємному рішенні. Дизай­нерський підхід