ІІ. Діти віком 6 міс. -1 рік

Медичні заходи 6 міс. 9 міс. 1 рік Інші спеціалісти
пед. м/с пед. м/с пед. м/с

1. Акушерський анамнез (перебіг даної та попередніх вагітностей, пологів) +
2. Генеалогічний анамнез та стан здоров'я батьків +
3. Соціальний статус сім'ї + +
4. Аналіз та оцінка частоти, тривалості та тяжкості гострих захворювань дитини за минулий період + + + +
5. Антропометрія + + +
6. Оцінка фізичного розвитку + + +
7. Наявність знаку БЦЖ та його оцінка + +
8. Діагностика та оцінка нервово-психічного розвитку Оцінка НПР: - зорові орієнтувальні реакції; - слухові орієнтувальні реакції; - емоціональні реакції; - загальні рухи; - голосові реакції; - рухи рук; - навички; - активна мова; - розуміння мови; - дії з предметами гри; - сенсорний розвиток; - навички самостійності; - конструювання; - образотворча діяльність. + + + + + +
9. Діагностика та оцінка ІІ. Діти віком 6 міс. -1 рік функціонального стану органів і систем + + + +
- виявлення скарг; + + + + + + +
- вимір та оцінка даних щодо температури тіла, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, рівня артеріального тиску, пульсу на променевій та бедреній артеріях; + + + + + +
- оцінка адекватності поведінки дитини + + + + + + +
10. Огляд дитини по органах і системах + + + +
11. Оцінка результатів лабораторних та інших методів дослідження +
12. Огляд спеціалістів
- стоматолог +
- отоларинголог +
- невролог +
13. Визначення групи ризику:
а) за даними акушерського анамнезу; + + + +
б) за даними генеалогічного анамнезу; + + + +
в) за соціальним фактором. + + +
14. Діагноз, група здоров'я + + + +
15. Рекомендації: + + + + +
- санітарно-гігієнічні умови; + + + + + + +
- режим; + + + + + +
- вигодовування і харчування; + + + + + +
- фізичне виховання і загартовування; + + + + + +
- виховання; + + + + + +
- рекомендації щодо профілактичних щеплень; + + + + + + +
- профілактика рахіту та інших пограничних станів; + + + + + +
- лабораторні дослідження (загальний аналіз крові ІІ. Діти віком 6 міс. -1 рік, загальний аналіз кала на яйця глистів); +
- консультації спеціалістів; * *
- немедикаментозні і медикаментозні методи корекції відхилень у стані здоров'я дитини (при їх наявності); + + * *
documentaqslkmj.html
documentaqslrwr.html
documentaqslzgz.html
documentaqsmgrh.html
documentaqsmobp.html
Документ ІІ. Діти віком 6 міс. -1 рік